O Nama

Omladinska zadruga “OMZA” osnovana je 10.08.1990. godine. Za 33 godina aktivnog rada stekli smo veliki broj poslovnih partnera i članova tako da imamo veliko iskustvo i dobru kadrovsku popunjenost.

Broj poslovnih partnera se iz godine u godinu povećava a broj članova menja jer članovi mogu biti učenici-studenti i nezaposlena lica.
Omladinska zadruga je vrsta uslužnog servisa.

Nudimo poslovnu saradnju poslodavcima i članovima na zadovoljstvo svih nas.

Poslodavcima jer u odnosu na druge legalne načine radnog angažovanja, angažovanjem naših članova na poslovima za koje se ne zasniva radni odnos tj. poslovima povremenog i privremenog karaktera, procenat zakonskih obustava je najniži pa je i najpovoljniji sa finansijskog aspekata a članovima sticanje radnih navika i praktičnih znanja potrebnih za stalno zaposlenje, zaradu i veću sigurnost isplate.

TEKUĆI RAČUN:
160-9823-95
200-2284230101051-14

PIB:
100989239

MATIČNI BROJ:
08208751

Članstvo

Članovi mogu da budu lica od 15 godina starosti.

Za učlanjenje je potrebno:

Za učenike na redovnom školovanju – starosti od 15-19 godina:
Potvrda o redovnom školovanju ili fotokopija đačke knjižice
Fotokopija izvoda matične knjige rođenih ukoliko nemate ličnu kartu.

Za studente - starosti do 26 godina:
Fotokopija lične karte
Fotokopija indeksa

Za nezaposlena lica:
Fotokopija lične karte
Radna knjižica
Zdravstvena knjižica(na uvid)

Članarina je 500,00 din za kalendarsku godinu

Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani da koristite naše usluge bilo kao Poslodavac ili kao član kontaktirajte nas kako bih Vam detaljnije objasnili nacin saradnje.

Captcha Error

Poruka je uspesno poslata.
Poruka nije poslata. Pokusajte ponovo.

Telefon/fax: 013/661-168
e-mail: omladinskazadruga@omza.rs

Osoba za kontakt:
Pajičić Snežana

RADNO VREME
od 8 do 16 časova
od ponedeljka do petka

Nalazimo se u Kovačici, ulica.Maršala Tita 11